Klachtenregeling

NU accountancy onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over ons, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan ervan uit dat u in overleg in eerste instantie met de direct betrokkene(n) heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien dat niet gelukt is voorziet onze klachtenprocedure in deze situatie. U kunt uw klacht voorleggen aan het bestuur van NU accountancy.

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door ons het klachtenformulier in te vullen en te sturen naar:
NU accountancy, Glacisweg 55a, 6212 BM Maastricht. U kunt het uiteraard ook mailen.

Als u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Wij vragen u vriendelijk om deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden.

Over uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken contact met u opgenomen door het bestuur. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Algemene voorwaarden