Blog

vr 30 maart 2018

Fiets van de zaak eenvoudiger

De fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn ingewikkelder en geven meer administratieve rompslomp dan de regels voor een auto van de zaak. Het kabinet wil, samen met de branche, de (lease) fiets van de zaak aantrekkelijker maken. Daarom wordt een vereenvoudiging aangekondigd die op 1 januari 2020 moet ingaan.

Voor het privégebruik van een zakelijke fiets geldt op dit moment geen forfait om de waarde van het voordeel vast te stellen. Daarom moet per geval worden bepaald wat het werkelijke voordeel van de fiets van de zaak is. In de praktijk betekent dit dat het aantal privé gefietste kilometers wordt vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de fiets, te weten het bedrag van de kosten per kilometer aan afschrijving, onderhoud, reparatie, verzekering en eventueel elektriciteit. Dat is veel ingewikkelder dan een jaarlijks forfait, bijvoorbeeld een bijtelling van een percentage van de catalogusprijs.

Het vereenvoudigen van de bijtelling voor privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets geeft een signaal vanuit het rijk richting werkgevers dat fietsstimulering belangrijk is en dat het rijk bereid is barrières die daarbij ervaren worden weg te nemen. Daarmee geeft het een impuls aan stimulering van de fiets door werkgevers.

Tip: Overweegt u aan medewerkers een fiets van de zaak te verstrekken, maar houdt de administratieve rompslomp u tegen? Wacht dan, als dat kan, tot januari 2020. In de aanloop naar januari 2020 zal meer duidelijk worden over de vereenvoudiging.