Blog

di 29 maart 2022

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning af en toe tijdelijk aan studenten verhuurd. De vraag is, of nog sprake is van een eigen woning. De Belastingdienst vindt van wel, omdat sprake zou zijn van Afgezonderd Particulier Vermogen. Wat betekent dat?

Afgezonderd Particulier Vermogen
Vermogen dat een natuurlijk persoon inbrengt in een trust of (buitenlandse) stichting die een particulier doel dient, kan worden aangemerkt als een afgezonderd particulier vermogen (APV). Het gaat hier vaak om familievermogen. Een APV dient een particulier belang van bijvoorbeeld een familie of een beperkte groep van personen. Gaat het om het algemeen nut of sociaal belang? Dan is er meestal geen sprake van een APV.

Het vermogen van een APV wordt fiscaal toegerekend aan de inbrenger van het vermogen. Na zijn overlijden wordt het toegerekend aan zijn erfgenamen, ieder voor zijn deel.

Doel Stichting
Deze stichting heeft ten doel het in eerste instantie behartigen van alle vermogensrechtelijke belangen van de dame, alsmede het in tweede instantie (ná haar overlijden) behartigen van de vermogensbelangen van haar alsdan nog in leven zijnde broers en zussen.

In de jaarrekeningen van de stichting was een zogenoemde studiereserve opgenomen, bedoeld voor de financiering van studies van familieleden van de dame. Een dergelijke financiering heeft in ieder geval één keer plaatsgevonden.

Oordeel rechter
In deze situatie beoogt de stichting een meer dan bijkomstig particulier belang, zodat de woning na verkoop aan de stichting inderdaad een APV vormt. De rechter stelt de Belastingdienst in het gelijk.

Let op: Op een feestje hoort u wel eens een verhaal over een interessante fiscale constructie. Een stichting die ook uw privédoelen dient, kan fiscale voordelen bieden. Het fiscale leerstuk van het Afgezonderd Particulier Vermogen is een instrument voor de Belastingdienst om hiertegen op te treden.