Blog

wo 2 juni 2021

Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet fiscale maatregelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. Hieronder leest u welke wel en niet worden verlengd.

De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021:

Onbelaste vaste reiskostenvergoedingen
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kan de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen
Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. Dat heeft nu geen consequenties. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 oktober 2021.

Belastingregels voor mensen die over de grens werken in de Europese Unie (EU)
Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers hebt die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken. Op de website van de SVB vindt u - ook over belastingzaken - meer informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.

BTW-tarief van 0% voor mondkapjes, coronavaccins en coronatestkits
Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen BTW verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins
  • het inenten met deze vaccins
  • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn
  • het testen met deze testkits

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 geldt ook een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben
  • het testen met deze testkits
  • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht

Uitkeringen uit Duitsland en België
Ontvangt u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk een uitkering uit Duitsland of België? Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte. Nederland heeft met betrekking tot het belasten van deze uitkeringen nadere afspraken gemaakt met Duitsland en België.

BTW-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van BTW. Het gaat om personeel dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen.

Betaalpauze voor hypotheken
Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 30 september 2021. Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden. We adviseren u hier graag over.

De volgende maatregelen worden niet verlengd:

Versoepeling van het urencriterium
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan geldt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer en ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling
U kunt nog tot en met 30 juni 2021 vanwege de coronamaatregelen bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen.

Let op: Aan het bijzonder uitstel van betaling besteden we meer aandacht in een apart artikel.