Blog

do 24 december 2020

Verruiming TVL

Het kabinet heeft besloten de steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 nog niet af te bouwen. In het oorspronkelijke afbouwpad werd vanaf 1 januari 2021 uitgegaan van een minimaal omzetverlies van 40% om in aanmerking te komen voor de TVL. Dat blijft 30% voor het eerste kwartaal van 2021. Net als in het vierde kwartaal van 2020 staat de TVL in het eerste kwartaal van 2021 open voor alle sectoren. Wat is de verruiming?

Verruiming
Het subsidiepercentage loopt vanaf het vierde kwartaal van 2020 op met de omzetderving. Hierdoor zal de subsidie sterker mee-ademen met het omzetverlies. Verschillende sectoren maken noodgedwongen grote omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de overheid zijn gesloten vanwege de contactbeperkende maatregelen. Er komt een oplopend subsidiepercentage: 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van 100%. Het proces van de aanvraag voor de ondernemer en de daarbij noodzakelijke informatie zal met deze intensivering niet veranderen, dit wordt automatisch doorgevoerd.

Met de verruiming van de TVL zijn ook sectoren die nu heel weinig tot geen omzet draaien beter geholpen. Het gaat bijvoorbeeld om horeca, de reisbranche, touringcars, de evenementenbranche en kunst- en culturele instellingen.

Deze aanpassing gaat gelden voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, maar het zal even duren voordat dit is verwerkt.

Let op: Ondernemers die al TVL voor het vierde kwartaal van 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. In de tussentijd kunnen ondernemers TVL blijven aanvragen. Deze wordt eerst met het oude subsidiepercentage (50%) toegekend. RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.